Rekord s.r.o. - logo
Dlhodobá úschova registratúrnych záznamov
Správa registratúr
Profil firmy Služby Cenník Referencie Galéria Kontakt

Profil firmy

Spoločnosť Rekord s.r.o. vznikla v roku 1995. Okrem iných činností klientom ponúka dlhodobú úschovu záznamov, ktoré vznikli počas ich podnikateľskej činnosti. Úschovu písomností ponúka existujúcim firmám, taktiež uloží aj registratúru zaniknutých podnikateľských subjektov (likvidáciou, alebo konkurzom). Dlhodobú úschovu záznamov, ako aj činnosti súvisiace so správou registratúr. realizujeme vo vlastných priestoroch (vyhovujúcich požiadavkám o ochrane registatúrnych záznamov podľa vyhlášky MV SR č. 682/2002 Z.z.) v administratívnej budove na Coburgovej ulici č. 84 v Trnave.

Činnosť realizujeme v súlade so zákonom č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach, v znení neskorších zmien a vyhláškou MV SR c. 682/2002 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach.

Miesto uloženia

Priestory vyhradené na dlhodobú úschovu registratúrnych záznamov nájdete na Coburgovej ulici č. 84 v Trnave. Administratívna budova sa nachádza v priemyselnom areály (pôvodne TAZ), v susedstve závodu SACHS. Priestory vyhovujú technickým požiadavkám na ochranu registratúrnych záznamov, v súlade s vyhláškou MV SR č. 682/2008 Z.z., v znení neskorších predpisov.

2010 Rekord s.r.o. - všetky práva vyhradené
Dlhodobá úschova registratúrnych záznamov a správa registratúr